V souladu

Snaha, vědomá či podvědomá, všech bytostí, být v souladu s energií, primární energií, pránou, čchi, …